Εγκαταστάσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα σύγχρονο εργαστήριο αλλαντοποιίας και τυποποίησης κρέατος στην καρδιά της Φούστανης Αλμωπίας (περιοχή Natura 2000). Σε αυτό λειτουργούν μια μονάδα παραγωγής αλλαντικών και μια μονάδα παραγωγής κρεατοσκευασμάτων δυναμικότητας συνολικά 5 τόνων ημερησίως. Λειτουργούν επίσης τρεις γραμμές κοπής και τυποποίησης νωπού κρέατος μόσχου, χοίρου και αμνοεριφίου δυναμικότητας 5 τόνων ημερησίως.

Όλες οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι σχετικές υποδομές έχουν σχεδιαστεί πάνω σε αυστηρά υγειονομικά πρότυπα και είναι πλήρως εναρμονισμένα στα πρότυπα και τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας. Οι διαδικασίες παραγωγής και τυποποίησης είναι πιστοποιημένες κατά ISO 22000 και γίνονται παρουσία ιδιωτικού κτηνιάτρου και τεχνολόγου τροφίμων.


ΟΙ ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το βιομηχανικό σφαγείο της εταιρείας μας στεγάζεται σε ένα νέο σύγχρονο ιδιόκτητο εργοστάσιο, στην περιοχή της Φούστανης Αλμωπίας του νομού Πέλλας. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις στο σύνολό τους ξεπερνούν τα 3500 τ.μ. και είναι κατασκευασμένες σε ιδιόκτητο οικόπεδο 30 στρεμμάτων.

Τα βιομηχανικά σφαγεία Αλμωπίας αποτελούν ένα εκ των πιο σύγχρονων σφαγείων της χώρας, με τρεις συνολικά γραμμές σφαγής βοοειδών, χοίρων και αμνοεριφίων δυναμικότητας 2500 τόνων ετησίως. Οι διαδικασίες σφαγής είναι πιστοποιημένες κατά ISO 22000, γίνονται παρουσία κρατικού κτηνιάτρου και εφαρμόζεται ο ευρωπαϊκός κώδικας ορθής πρακτικής που αφορά την ευζωία των ζώων.

Στις εγκαταστάσεις μας επίσης περιλαμβάνονται μεγάλοι χώροι σταβλικών εγκαταστάσεων για την υποδοχή και φιλοξενία των ζώων, γεφυροπλάστιγγα ζύγισης βαρέων οχημάτων καθώς και ψυκτικοί θάλαμοι τελευταίας τεχνολογίας για την πρόψυξη μετά τη σφαγή και τη συντήρηση των κρεάτων έως και τη φόρτωση τους. Η εταιρεία μας τέλος διαθέτει ιδιόκτητο στόλο φορτηγών ψυγείων και φορτηγών μεταφοράς ζώων.


ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία μας από την ίδρυση της πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, επένδυσε στη δημιουργία των καταλλήλων εκείνων υποδομών, έτσι ώστε σήμερα να είναι μια πλήρης καθετοποιημένη μονάδα με μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, πληρώντας το 100% της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τα στερεά υποπροϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες με ανάλογο βαθμό επικινδυνότητας. Οι πρώτες δύο που αποτελούνται από τα επικίνδυνα και λιγότερο επικίνδυνα υποπροϊόντα, καίγονται στον πυρρολητικό αποτεφρωτήρα που διαθέτει η εταιρεία μας. Η τρίτη κατηγορία η οποία αποτελείται από τα υποπροϊόντα μηδενικής επικινδυνότητας, αξιοποιείται μέσω της πρότυπης μονάδας μας αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων και μετατρέπεται σε ζωοτροφές κατάλληλες για ζώα συντροφιάς και γουνοφόρα ζώα.

Τα υγρά υποπροϊόντα αφού φιλτραριστούν, διοχετεύονται στον πρότυπο βιοαντιδραστήρα που διαθέτει η εταιρεία μας. Εκεί λαμβάνει χώρα η βιοδιάσπαση τους μέσω βακτηριακών πληθυσμών που καλλιεργούνται για αυτόν τον σκοπό. Έτσι με έναν καθαρά φυσικό τρόπο χωρίς την προσθήκη χημικών ουσιών, αποδίδεται στο περιβάλλον νερό τέτοιου βαθμού καθαρότητας που να το καθιστά κατάλληλο προς άδρευση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί παγκόσμια ευρεσιτεχνία και η εταιρεία μας είναι εκ των πρώτων στην Ελλάδα που την εφαρμόζει.