Ετικέτες σφάγιων με ίνες

Ειδικές ετικέτες κατασκευασμένες με εσωτερικές ίνες έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για κόλληση απευθείας πάνω στο σφάγιο.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να σας αποστείλουμε μια οικονομική προσφορά για την εταιρεία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας