Οι Εγκαταστάσεις μας

Όλες οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι σχετικές υποδομές έχουν σχεδιαστεί πάνω σε αυστηρά υγειονομικά πρότυπα και είναι πλήρως εναρμονισμένα στα πρότυπα και τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας.

Εργαστήριο αλλαντοποιίας & τυποποίησης κρέατος

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα σύγχρονο εργαστήριο αλλαντοποιίας και τυποποίησης κρέατος στο οποίο λειτουργούν μια μονάδα παραγωγής αλλαντικών & κρεατοσκευασμάτων καθώς επίσης και τρεις γραμμές κοπής & τυποποίησης νωπού κρέατος μόσχου, χοίρου και αμνοεριφίου, συνολικής δυναμικότητας 5 τόνων ημερησίως.

Στεγάζεται σε ένα νέο σύγχρονο ιδιόκτητο εργοστάσιο, στην περιοχή της Φούστανης Αλμωπίας του νομού Πέλλας. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις στο σύνολό τους ξεπερνούν τα 3500 τ.μ. και είναι κατασκευασμένες σε ιδιόκτητο οικόπεδο 30 στρεμμάτων.

Όλες οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι σχετικές υποδομές έχουν σχεδιαστεί πάνω σε αυστηρά υγειονομικά πρότυπα και είναι πλήρως εναρμονισμένα στα πρότυπα και τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας. Οι διαδικασίες παραγωγής και τυποποίησης είναι πιστοποιημένες κατά ISO 22000 και γίνονται παρουσία ιδιωτικού κτηνιάτρου και τεχνολόγου τροφίμων.

 

Οι σφαγειοτεχνικές μας εγκαταστάσεις

Τα βιομηχανικό σφαγείο της εταιρείας μας αποτελεί ένα εκ των πιο σύγχρονων σφαγείων της χώρας, με τρεις συνολικά γραμμές σφαγής βοοειδών, χοίρων και αμνοεριφίων δυναμικότητας 2500 τόνων ετησίως. Οι διαδικασίες σφαγής είναι πιστοποιημένες κατά ISO 22000, γίνονται παρουσία κρατικού κτηνιάτρου και εφαρμόζεται ο ευρωπαϊκός κώδικας ορθής πρακτικής που αφορά την ευζωία των ζώων.

Στεγάζεται σε ένα νέο σύγχρονο ιδιόκτητο εργοστάσιο, στην περιοχή της Φούστανης Αλμωπίας του νομού Πέλλας. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις στο σύνολό τους ξεπερνούν τα 3500 τ.μ. και είναι κατασκευασμένες σε ιδιόκτητο οικόπεδο 30 στρεμμάτων.

Στις εγκαταστάσεις μας επίσης περιλαμβάνονται μεγάλοι χώροι σταβλικών εγκαταστάσεων για την υποδοχή και φιλοξενία των ζώων, γεφυροπλάστιγγα ζύγισης βαρέων οχημάτων καθώς και ψυκτικοί θάλαμοι τελευταίας τεχνολογίας για την πρόψυξη μετά τη σφαγή και τη συντήρηση των κρεάτων έως και τη φόρτωση τους. Η εταιρεία μας τέλος διαθέτει ιδιόκτητο στόλο φορτηγών ψυγείων και φορτηγών μεταφοράς ζώων.

Αδρανοποίηση ζωϊκών υποπροιόντων

Η εταιρεία μας από την ίδρυση της πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, επένδυσε στη δημιουργία των καταλλήλων εκείνων υποδομών, έτσι ώστε σήμερα να είναι μια πλήρης καθετοποιημένη μονάδα με μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, πληρώντας το 100% της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ο πρότυπος βιοαντιδραστήρας της εταιρείας μας

Τα ζωϊκά υποπροϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες με ανάλογο βαθμό επικινδυνότητας. Οι πρώτες δύο κατηγορίες καίγονται στον πυρρολητικό αποτεφρωτήρα που διαθέτει η εταιρεία μας. Η τρίτη κατηγορία η οποία αποτελείται από τα υποπροϊόντα μηδενικής επικινδυνότητας, αξιοποιείται μέσω της πρότυπης μονάδας αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων και μετατρέπεται σε ζωοτροφές κατάλληλες για ζώα συντροφιάς και γουνοφόρα ζώα.

Τα υγρά υπολείμματα αφού φιλτραριστούν, διοχετεύονται στον πρότυπο βιοαντιδραστήρα που διαθέτει η εταιρεία μας. Εκεί λαμβάνει χώρα η βιοδιάσπαση τους μέσω βακτηριακών πληθυσμών που καλλιεργούνται για αυτόν τον σκοπό. Έτσι με έναν καθαρά φυσικό τρόπο χωρίς την προσθήκη χημικών ουσιών αποδίδεται στο περιβάλλον νερό κατάλληλο προς άρδευση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί παγκόσμια ευρεσιτεχνία και η εταιρεία μας είναι εκ των πρώτων στην Ελλάδα που την εφαρμόζει.

  • Φούστανη Αλμωπίας
  • Νομός Πέλλας
Copyright © | Foustanis.gr

Made by anise with love

foustanis Espa