Ενημέρωση – Covid19

Η εταιρεία μας δίνοντας ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, συνεργατών και πελατών της, συμμορφώνεται με όλους τους Εθνικούς κανονισμούς που έχουν επιβληθεί, λαμβάνοντας συνεχώς μέτρα για την μείωση του κινδύνου μετάδοσης & εξάπλωσης του νέου κοροναϊού.

Γίνεται συνεχής απολύμανση στα γραφεία και στους χώρους παραγωγής και αποθηκευσής και ελαχιστοποιείται ο συνωστισμός των εργαζομένων οι οποίοι λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής.

Οποιαδήποτε παραλαβή ή αποστολή υλικών και αλληλογραφίας γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο στην είσοδο των εγκαταστάσεων μας. Ταυτόχρονα οι οδηγοί μας τηρούν τους κανόνες εισόδου στον χώρο των πελατών, διατηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις και λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής.

Η εταιρεία μας δεν αντιμετωπίζει κανένα θέμα στην λειτουργία της λόγω Covid19. Εργαζόμαστε ώστε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, με στόχο τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των πελατών μας και την απρόσκοπτη λειτουργία του σφαγείου μας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας στην εφαρμογή αυτών των μέτρων.

  • Φούστανη Αλμωπίας
  • Νομός Πέλλας
Copyright © | Foustanis.gr

Made by anise with love

foustanis Espa